Vil jeres firma gerne spare på omkostningerne til ventilation? Så kan I reducere omkostningerne væsentligt ved at skifte til et lavenergi posefilter i jeres ventilationsanlæg. Filtertek posefilter sørger for, at I stadig får den samme luftkvalitet indendørs i jeres firma, men elforbruget mindskes. Filtrene kan monteres i filtervægge og filterpaneler.